INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORS:
Department of Insurance
Wroclaw University of Economics
Department of Insurance Poznan University of Economics

Place and date

18 - 20 of May 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Department of Insurance Wroclaw University of Economics

Dr Marta Borda

Dr Ilona Kwiecień

Dr Anna Jędrzychowska

Dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Dr Ewa Poprawska

Partners