INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Termin zgłoszenia uczestnictwa

10.04.2015

Termin złożenia streszczenia referatu
(w j. polskim i j. angielskim)

10.04.2015

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

30.04.2015

Termin złożenia pełnego tekstu referatu

Termin przedłużony do 15.06.2015

Partnerzy