INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Opłata konferencyjna wynosi 1400 zł i obejmuje:

·         materiały konferencyjne,

·         koszty publikacji,

·         zakwaterowanie i wyżywienie,

·         uroczystą kolację.

 

Opłatę należy wnieść przelewem bankowym na podane niżej konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 

Bank PEKAO SA
PL 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
 

Tytuł wpłaty: RYDZYNA, nazwisko i imię uczestnika

Partnerzy