INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

18-20. maja 2015

Zapraszamy serdecznie na doroczną konferencję naukową poświęconą tematyce ubezpieczeń.

Konferencja od dekady stanowi wyśmienitą okazję do :

- wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
- prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
- konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

  • Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Polsce i na świecie – aktualne problemy, nowe rozwiązania regulacyjne, kierunki rozwoju
  • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
  • Rola ubezpieczeń w finansach osobistych
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Planowanie emerytalne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Innowacyjne rozwiązania w sektorze ubezpieczeń
  • Metody aktuarialne
  • Prawne aspekty ubezpieczeń

PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

J.M. Rektor UE Wrocław
prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

J.M. Rektor UE Poznań
prof. zw. dr hab. Marian Gorynia

Wiadomości Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Prawo Asekuracyjne

Partnerzy