INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl
Referaty można zgłaszać w języku angielskim lub w języku polskim. Wybrane referaty w j. angielskim, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, która zostanie zgłoszona do Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (the Thomson Reuters ISI Index). Jeżeli uzyska ona akceptację, to będzie dostępna w bazie Web of Science.

Pozostałe referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt.)
 

Formularz abstraktów

Do zgłoszenia tytułu i streszczenia niezbędne jest wpisanie kodu "Numer potwierdzenia rejestracji (RegID)", który znajduje się w potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wysłanym na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie abstraktów zakończyło się dnia 2015-05-17 o godzinie 14:00

Partnerzy