INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Referaty można zgłaszać w j. angielskim lub w j. polskim. Wybrane referaty w j. angielskim, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, która zostanie zgłoszona do Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (the Thomson Reuters ISI Index). Jeżeli uzyska ona akceptację, to będzie dostępna w bazie Web of Science.

Pozostałe referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt.).


Ostateczny termin przesłania ostatecznej wersji artykułu do publikacji - termin przedłużony do 15.06.2015r.

Ostateczną wersje artykułu należy zamieścić za pomocą systemu SENIR.  
Prosimy o utworzenie w nim konta (lub zalogowanie się na istniejące).

Logowanie do systemu recenzji SENIR
ze względów technicznych prosimy o korzystanie z następujących przeglądarek:
- Google Chrome,
- Mozilla Firefox!

https://review.ue.wroc.pl

Tytuł czasopisma, który należy wybrać to:  PN Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

SENIR dla autorów, pobierz instrukcję

Szablon artykułu do Prac Naukowych, pobierz
 szablon

Krótka instrukcja pisania artykułu w szablonie, pobierz tutaj

Bibliografia - instrukcja (pobierz tutaj)

Ponieważ artykuły są recenzowane w trybie double-blind review process, prosimy o niepodawanie w artykułach swoich danych. 

Pełna wersja artykułu nie powinna liczyć więcej niż 20 000 znaków (około 8-9 stron).


Instrukcja zgłoszenia artykułu w systemie SENIR

 1. Pierwszym etapem jest założenie konta użytkownika przez Autora artykułu na stronie https://review.ue.wroc.pl. W tym celu należy wypełnić formularz, wprowadzić login (którym jest adres mailowy Autora), hasło (ustalane przez Autora) i aktywować konto.
 2. Na pasku narzędzi Autor wybiera zakładkę „MOJE ARTYKUŁY”, a następnie rozwija podaną listę i wybiera tytuł „PN Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”.
 3. Następnie należy kliknąć przycisk „Zgłoś artykuł” w celu uruchomienia zgłoszenia.
 4. Autor wypełnia formularz „NOWE ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU. Uwaga: Streszczenie podane w formularzu powinno pochodzić z artykułu (streszczenia i słowa kluczowe są wymaganą częścią artykułu, niezależnie od tego, że wcześniej wklejane były „osobno” na stronie konferencji).
 5. Autor dołącza plik z artykułem w formacie PDF w polu „Załącznik”. Ponieważ artykuły są recenzowane w systemie double-blind review, co oznacza, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości, w tej wersji artykuł nie może zawierać danych o Autorze/Autorach– należy usunąć z pliku imię i nazwisko oraz afiliację.
 6. Po wypełnieniu zgłoszenia należy kliknąć „Przejdź do panelu wysyłania zgłoszenia”. Na tym etapie artykuł nie jest jeszcze wysłany i w dalszym ciągu można edytować zgłoszenie.
 7. W celu sfinalizowania zgłoszenia należy kliknąć „Wyślij” – wówczas artykuł zostanie zgłoszony/wysłany.
 8. Po przesłaniu artykułu bieżące informacje o tym, co dzieje się z artykułem będą widoczne dla Autora na stronie w zakładce „MOJE ARTYKUŁY”.
 9. Po zakończeniu procesu recenzji Autor otrzyma recenzje do wglądu.
 10. Warunkiem ostatecznego przyjęcia artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje i uzyskanie co najmniej 60-ciu punktów z każdej recenzji.
 11. Po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzjach Autor przesyła artykuł w wersji edytowalnej, czyli w programie WORD. Uwaga: W tej wersji należy już podać w artykule imię i nazwisko Autora/Autorów oraz afiliację.
 12. Na kolejnym etapie artykuł jest poddawany kontroli redakcyjnej w Wydawnictwie.
 13. Autor otrzymuje do akceptacji artykuł z poprawkami redakcyjnymi.
 14. Po wprowadzeniu poprawek Autor przesyła wersję ostateczną artykułu.
 15. Uwaga! podczas wypełniania formularza pojawi się pole: „Chcę recenzować artykuły dla wydawnictwa" – wypełnienie tego pola jest oczywiście całkowicie dobrowolne i dotyczy tylko samodzielnych pracowników. Deklaracja ta odnosi się do recenzowania w przyszłości prac dla Wydawnictwa UE.

 

Partnerzy