INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Formularz rejestracji

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji uczestnictwa w konferencji.

Osoby chcące zgłosić referat (tytuł i streszczenie) prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia referatu - zakładka "Abstrakty/Publikacje".

Do zgłoszenia referatu niezbędne jest wpisanie kodu "Numer potwierdzenia rejestracji (RegID)", który znajduje się w mailu potwierdzającym zgłoszenie uczestnictwa w konferencji.

Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2015-05-17 o godzinie 14:00

Partnerzy