INSURANCE 2015
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

18 do 20 maja 2015

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław

Dr Marta Borda – przewodnicząca

Dr Ilona Kwiecień – vice-przewodnicząca

Dr Anna Jędrzychowska – sekretarz

Dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska – członek

Dr Ewa Poprawska – członek

Partnerzy